Hội Nhập Thực Dưỡng – P1: Gia Đình Ông Lương Trùng Hưng

Nhờ hiểu sâu sắc cốt tủy của thực dưỡng, ông Lương Trùng Hưng rất điềm tĩnh khi bác sĩ bảo vợ ông bị ung thư giai đoạn cuối và khi nghe con gái báo tin: “Con đã bị cây kim đẫm máu HIV chích vào tay”. Và nhờ dày dạn … Continue reading Hội Nhập Thực Dưỡng – P1: Gia Đình Ông Lương Trùng Hưng