video

Phỏng vấn đặc biệt nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng (VATV News)

Categories:

Good Morning Washington D.C, chương trình tin tức hải ngoại đã có một cuộc phỏng vấn Đặc biệt với nhà Thực dưỡng Lương Trùng Hưng vào ngày 21/09/2017, cuộc phỏng vấn chia làm 3 phần, nhằm giới thiệu về thực dưỡng hiện đại. Thông qua đó, chúng ta có được cái nhìn đúng đắn và khoa học hơn về thực dưỡng và gạo lứt. Không hề khó khi bắt đầu với thực dưỡng, luôn có sẵn hơn 1000 món ăn tại Bếp Thực Dưỡng để bạn có thể dễ dàng làm quen. Đơn giản đây chỉ là lối sống, giúp con người vui khỏe và hạnh phúc. Biết đâu chỉ trong vòng 30 phút đồng hồ này, lối sống của bạn thay đổi từ đây :))))

Phần 1:

https://www.facebook.com/amthuclanh/videos/1996274567281932/

Phần 2:

https://www.facebook.com/amthuclanh/videos/1996346723941383/

Phần 3:

https://www.facebook.com/amthuclanh/videos/1996353060607416/

Nguồn: VATVOnline

Tìm hiểu về nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng

Hội Nhập Thực Dưỡng – P1: Gia Đình Ông Lương Trùng Hưng

 

 

Phòng và Chữa bệnh liên quan đến Tim mạch

Categories: Tags: