Vào khoảng năm 2000 bị Siêu vi C, di chứng gây Sơ Gan, điều trị Tây Y, càng lúc bệnh càng nặng, siêu âm mỗi 6 tháng, sau đó mỗi 3 tháng. Bệnh phát triển thêm có nhiều Sạn trong mật (bệnh Sỏi mật), không thể mổ (phẫu thuật) vì sức khỏe kém.

Đầu năm 2012 dùng thuốc Biminne I để chữa bệnh Dị ứng viêm mủi, giữa năm 2012 dùng Age Reviver (Phục Hồi Sinh Lực) để phục hồi sức khỏe và sinh lực.

Ngày 11/10/12 bác sĩ ngạc nhiên sau khi siêu âm vì thấy Gan hồi phục 90% và không còn Sỏi mật.

Thông tin liên lạc: Bà Cao Thanh Mai

5 Kingdom Ave, Kings Park, VIC 3021 Australia 

SĐT: di động (+61) 434 204 442, số bàn (+61)393 640 135

Vì lý do riêng, bà Mai không nhận điện thoại bâng quơ nhưng nếu là bệnh nhân thực sự, bà sẵn sàng hướng dẫn kinh nghiệm để chữa bệnh Sơ gan và Sỏi mật.