Bà Đinh Thị Hậu, sinh năm 1949 bệnh Kích Thích Nhu Động Ruột, tiêu chảy nặng kinh niên, mỗi sáng tiêu ra nước 5 – 6 lần và Loạn Nhịp Tim.

Năm 2013 bắt đầu dùng Age Reviver (Phục Hồi Sinh Lực), sau đó dùng thêm CardioZest.

Sau 18 tháng mọi bệnh tật biến mất.

Bà Đinh thị Hậu không áp dụng Thực Dưỡng.

Thông tin liên lạc: Bà Đinh Thị Hậu

1 Seventh Ave, Dandenong, Úc