Vào khoảng tháng 6/1992 Bác sĩ Nguyễn Thành Duyên là bác sĩ gia đình của tôi gữi tôi gặp bác sĩ chuyên khoa Ung thư và được chuyển đến Princess Hospital chữa trị Bướu Ung thư trong lồng ngực, tôi được Hoá trị trong 4 – 5 tháng, kể đó dự tính Xạ trị 20 lần, nhưng sau 10 lần Xạ trị, bác sĩ cho biết là khối Ung thư tiếp tục tăng trưởng nhanh trong khi sức khỏe đã cạn kiệt nên Bác sĩ quyết định là Medical Terminal (tạm dịch là Hết thuốc chữa) và gữi về bác sĩ gia đình. Sau khi bác sĩ gia đình giải thích cặn kẻ, tôi biết không còn hy vọng sống sót.

May mắn thay lúc đó tôi tìm đến ông Lương Trùng Hưng, được hướng dẫn áp dụng Thực Dưỡng hiện đại. Hai tháng sau tôi hoàn toàn bình phục cho đến hôm nay là tháng 10/2016, 24 năm sau tôi vẫn mạnh khỏe. Hồ sơ bệnh lý của tôi vẫn còn lưu trữ ở bác sĩ Nguyễn Thành Duyên và bệnh viện Princess Hospital.

SĐT Liên lạc: (+61) 425 215 469