Ngày 2/3/15 kết quả CT – Scan có nhiều mụt 2 mm, 4 mm, 4.5mm trong phổi, Bác Sĩ chẩn đoán bệnh Tiền Ung thư.

Ngay sau đó tôi áp dụng Thực Dưỡng hiện đại và tìm gặp ông Lương Trùng Hưng để được hướng dẫn, tôi cũng dùng thêm thuốc Immune Reviver (Hồi Sinh Miễn Dịch) và Age Reviver (Phục Hồi Sinh Lực) cùng lúc tôi bỏ hút thuốc lá…… Sau vài tuần tôi cãm nhận Sức khỏe và sinh lực cải thiện rõ rệt.

Ngày 11/3/16 (1 năm sau) kết quả C T – Scan không còn bất kì dấu hiệu bất thường nào trong phổi.

Tôi vẫn tiếp tục dùng thuốc Immune Reviver, Age Reviver và áp dụng Thực Dưỡng hiện đại đế bệnh không di căn hay tái phát.

Thông tin liên lạc: Ông Chanh T. Trần

49 Harrow Road, Auburn NSW 2144, Úc

SĐT: (+61) 451 820 688.