Chồng là Nguyễn Hữu Kim bị suy thận nặng, chỉ hoạt động 23%. Biết được chồng bà Đổ Cẫm Hường ở Melbourne và Ông Đổ văn Thảo ở Brisbane đã dùng Age Reviver chữa lành bệnh suy thận, nhưng vì bệnh của ông Nguyễn Hữu Kim quá nặng nên bà Âu quyết định mua Immune Reviver, dùng ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên.

Sau 4 tháng, ngày 17/3/15 Ông Nguyễn Hữu Kim sau khi tái khám Bác sĩ cho biết thận hồi phục được 35%,mặc dù ông không cử ăn như tư vấn.

Tháng 8/15 thận hồi phục 38% nhưng bụng của ông xẹp nhỏ lại ngoài mong đợi.

Ông Nguyễn Hữu Kim không áp dụng Thực Dưỡng và không kiêng ăn như hướng dẫn.

Thông tin liên lạc: Bà Nguyễn Thị Âu (vợ ông Nguyễn Hữu Kim)

151 Darabin Dr, Labor VIC 3075, Úc

SĐT: (+61) 401 841 969.